Aneta Jędrzejewska-Goździk

Adwokat / Associate

Wstecz

W latach 2004 – 2007 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie i złożyła egzamin sędziowski.

W okresie od 2005 do 2008 roku pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Od 2008 roku jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Specjalizuje się w zagadnieniach z prawa gospodarczego i cywilnego oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu bieżącej obsługi korporacyjnej na rzecz spółek oraz jej organów. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz w sprawach pracowniczych.

Informacje:

  • EMAIL: ajedrzejewska@marszalekipartnerzy.pl

Specjalizacja:

  • prawo gospodarcze
  • prawo cywilne
  • prawo pracy