Magdalena Bentkowska

Konsultant Prawny / Associate

Wstecz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Specjalizuje się głównie w zagadnieniach dotyczących prawa farmaceutycznego, prawa autorskiego jak również prawa spółek handlowych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu bieżącej obsługi korporacyjnej na rzecz spółek oraz ich organów. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz w sprawach rodzinnych.

Jest adwokatem – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Informacje:

  • EMAIL: mbentkowska@marszalekipartnerzy.pl

Specjalizacja:

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo spółek handlowych
  • prawo farmaceutyczne
  • prawo autorskie