1. M&P
 2. /
 3. Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa komfort oraz w związku z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej. Pragniemy zapewnić, że Państwa dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” przygotowaliśmy dla Państwa podstawowe informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Robimy to dla Państwa w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi serwisu www.marszalekipartnerzy.pl oraz www.marszalekipartnerzy.com. Korzystanie z któregokolwiek z serwisów wymienionych w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej „Polityki prywatności i Polityki Cookies”.
Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Mamy nadzieję, że niniejsza informacja pozwoli Państwu poczuć się spokojnie i poznać swoje prawa.
W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Kontakt z Nami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@miplegal.pl lub adres adresu korespondencyjnego: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa (Saski Crescent, p. VIII)

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności oraz Politykę plików cookies w ramach serwisu www.marszalekipartnerzy.pl lub marszalekipartnerzy.com (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zw. z funkcjonowaniem Serwisu, jest spółka „Marszałek i Partnerzy – Adwokaci” z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa (Saski Crescent, p. VIII) (dalej: MiP).
 3. W związku z korzystaniem przez użytkownika Serwisu (dalej: Użykownik), MiP zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 2

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, przetwarzane są przez MiP w celu:
  a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w zw. z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes MiP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw;
  c) przesyłania informacji dotyczących oferty osobom, które dobrowolnie podały dane i zapisały się do newslettera. MiP przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka newslettera jest uzasadniony interes MiP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i wynika ze zgody wyrażonej na jego otrzymywanie.
  d) odpowiedzi na zapytanie przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do odpowiedzi na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie danych, które nie są niezbędnych odpowiedzi na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  e) prowadzenia profilu społecznościowego, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności MiP oraz promowaniu własnej marki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez MiP w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 2. Okres przetwarzania danych uzależniony jest od celu ich przetwarzania. Dane Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania odpowiednio z Serwisu, portalu społecznościowego, prowadzenia korespondencji oraz do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych zw. z wysyłką newslettera. Informujemy również, że w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, będziemy je przetwarzać aż do zakończenia okresów przedawnienia przewidzianych przepisami prawa.
 3. Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, jest wymagane w celu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy MiP oraz podmioty świadczące usługi na rzecz MiP, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe, telekomunikacyjne, którym MiP powierzy przetwarzanie danych osobowych,
 5. Państwa dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:
  • dostęp do swoich danych osobowych,
  • usunięcie swoich danych osobowych
  • sprostowanie swoich danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienie swoich danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik MiP.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polityka plików cookies

Dla Państwa wygody ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)tj. po opuszczeniu strony internetowej,
 • cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika),
 • cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
 • cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
 • cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 • cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny,
 • cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb,
 • uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych Użytkowników,
 • zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • prezentowania reklam dostosowanych dla Użytkownika.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z ich treścią po przejściu na stronę obcego serwisu. MiP nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies.

Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. MiP.