Piotr Marszałek

adwokat / partner

Wstecz

Współzałożyciel Kancelarii Marszałek & Partnerzy – Adwokaci.

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, przekształceniach własnościowych: transakcjach M&A, Private Equity, Venture Capital, prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych.

Rozpoczęcie kariery prawniczej na przełomie lat 90tych i wybór wówczas powszechnie nieznanej specjalizacji w zakresie prawa handlowego, przy jednoczesnych zmianach politycznych, gospodarczych, a przede wszystkim prawnych, spowodowały, iż adwokat Piotr Marszałek jest jednym z pionierów stosowania prawa handlowego w praktyce. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobył świadcząc obsługę prawną na rzecz wielu spółek, zarówno Skarbu Państwa, jak i prywatnych przedsiębiorstw, doradzając przy strategicznych projektach, w tym uczestnicząc w restrukturyzacji kluczowych gałęzi polskiego przemysłu oraz w wielu procesach prywatyzacyjnych.

Przez ponad 25 lat był stałym doradcą prawnym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ramach Kancelarii kieruje obsługą prawną m.in. na rzecz spółki Dom Development S.A, największego dewelopera na polskim rynku – od chwili jej powstania do chwili obecnej. W latach ubiegłych wieloletni doradca prawny również innych podmiotów gospodarczych, w tym m.in. Bumar spółka z o.o. (obecnie – Polski Holding Obronny sp. z o.o.) oraz Biura Przekształceń Własnościowych m.st. Warszawy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 roku odbył staż w firmie prawniczej „Thiffry et Associees” w Paryżu. Od 1986 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W ubiegłych latach również wykładowca w ramach prowadzonych szkoleń dla aplikantów adwokackich w Warszawie.

Informacje:

  • EMAIL: pmarszalek@marszalekipartnerzy.pl

Specjalizacja:

  • doradztwo strategiczne
  • przekształcenia własnościowe, M&A, Private Equity, Venture Capital
  • prawo spółek handlowych
  • prawo cywilne