1. M&P
  2. /
  3. M&P Academy

M&P Academy

M&P Academy
16 stycznia 2023

Uroczyste ślubowanie naszych aplikantów adwokackich

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Adrianna Dobrzeniecka oraz Dominik Pytlak, z naszej kancelaryjnej załogi, w grudniu złożyli …

Czytaj więcej
M&P Academy, Publikacje
19 września 2022

Kara umowna za każdy dzień zwłoki w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Mimo że w polskim systemie prawnym prawomocne wyroki nie pełnią funkcji prawodawczej, w kwestiach niejednoznacznych tak sądy jak …

Czytaj więcej
M&P Academy
12 maja 2022

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w pigułce.

Problematyka nabywania nieruchomości przez cudzoziemców regulowana jest ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców …

Czytaj więcej
M&P Academy
12 maja 2022

Czy wykonawca z umowy o roboty budowlane ponosi odpowiedzialność za wady wynikające z projektu?

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt IV CSK 61/19 …

Czytaj więcej
M&P Academy, Publikacje
12 maja 2022

Kto zapłaci, gdy Cię uszkodzę, czyli krótka charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych.

Pojęcie obowiązkowych ubezpieczeń często niestety ogranicza się w świadomości społecznej do konieczności wykupienia ubezpieczenia OC, kiedy planujemy nabyć …

Czytaj więcej
M&P Academy
10 maja 2022

Zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu.

Co prawda prawo pracy wywodzi się z prawa cywilnego, jednak obecnie za oczywisty uznaje się fakt, że stanowi …

Czytaj więcej