1. M&P
  2. /
  3. Obszary praktyki
  4. /
  5. Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, mając świadomość, iż gałęzie prawa przenikają się wzajemnie, a podejmowane czynności mogą wywierać skutki w zakresie podatkowym, w ramach świadczonych usług prawnicy Kancelarii Marszałek & Partnerzy – Adwokaci zapewniają sporządzenie analizy planowanych działań pod kątem konsekwencji podatkowych. Otrzymanie kompleksowo opracowanego zagadnienia pozwala w maksymalny sposób ograniczyć ryzyko związane z podejmowaną czynnością, a niejednokrotnie całkowicie je wyeliminować. Wobec powyższego Kancelaria współpracuje z wykwalifikowanymi doradcami prawnymi wpisanymi na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Zobacz powiązane artykuły