1. M&P
  2. /
  3. Obszary praktyki
  4. /
  5. Prawo papierów wartościowych i...

Prawo papierów wartościowych i rynki kapitałowe

Nasz zespół świadczy zaawansowane usługi prawne w obszarze transakcji na rynku kapitałowym. W ramach naszej praktyki Kancelaria wspiera Klientów m.in. przy:

– Debiucie (tzw. Initial Public Offer – IPO) – pierwszej ofercie publicznej i wejściu spółki na kapitałowy rynek regulowany (GPW), przygotowanie do notowań w systemie rynku NewConnect i Catalyst, przygotowanie dokumentacji korporacyjnej spółki do wymogów regulacyjnych rynku, przygotowanie dokumentów ofertowych, emisji obligacji oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje, itd.;

–  Przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek;

– Bieżącej obsłudze korporacyjnej, a w tym w zakresie spełniania wymogów związanych z obowiązkami informacyjnymi, kształtowania wewnętrznych procedur i zasad dla organów spółek, konstrukcji programów motywacyjnych dla kadry, itd.

– Doradztwo uczestnikom obrotu na rynku regulowanym, a w tym m.in. funduszom inwestycyjnym;

– Postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru – KNF;

– Sporach sądowych związanych z papierami wartościowymi (również w aspektach karnych, a w tym w ramach odpierania m.in. zarzutów związanych z „insider trading” wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych spółki).