1. M&P
  2. /
  3. Obszary praktyki
  4. /
  5. Prawo farmaceutyczne i medyczne

Prawo farmaceutyczne i medyczne

Kancelaria Marszałek & Partnerzy – Adwokaci posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w świadczeniu usług prawnych dla wąsko wyspecjalizowanych podmiotów działających w obszarze prawa farmaceutycznego oraz medycznego. W zakres podejmowanych przez Kancelarię czynności w dziedzinie prawa farmaceutycznego i medycznego wchodzą w szczególności:
-wsparcie prawne w kampaniach reklamowych i wszelkich innych działaniach marketingowych w obrocie regulowanym obejmującym produkty lecznicze Rx, OTC, suplementy diety oraz wyroby medyczne;
-doradztwo i zastępstwo prawne przy postępowaniach dotyczących mechanizmów dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu, pozwolenia na import równoległy, zgłoszenia dystrybucji równoległej, wytwarzanie produktów leczniczych itp.;
-świadczenie usług doradczych w powiązaniu z prawem konkurencji, a w tym w szczególności wsparcie Klientów w zapobieganiu oraz zwalczaniu podrabiania produktów leczniczych oraz nieuczciwą/nierzetelną reklamą;
-wsparcie w zakresie przeprowadzania badań klinicznych obejmujące m.in. przygotowywanie zgód uczestników badania, umów o przeprowadzanie badań klinicznych itd.;
-doradztwo przy zagadnieniach oraz sprawach związanych z zaistnieniem lub zapobieganiem odpowiedzialności spółek farmaceutycznych lub innych podmiotów funkcjonujących w sektorze medycznym, w tym m.in. w zakresie postępowań związanych ze szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy;
-wsparcie w zakresie przygotowania oraz przeprowadzania działań związanych z dystrybucją produktów medycznych w tym w obszarze problematyki sponsorowania farmaceutów itp.;
-świadczenie usług doradczych w zakresie postępowania w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zarówno po stronie podmiotu udzielającego zamówienia, jak i składającego ofertę.

Zobacz powiązane artykuły