1. M&P
  2. /
  3. Obszary praktyki
  4. /
  5. Prawo reklamy i nowych...

Prawo reklamy i nowych mediów, komunikacja & nowe technologie

Zespół Marszałek & Partnerzy – Adwokaci świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa własności intelektualnej. Działamy m.in. w następujących obszarach: prawo autorskie, media, e-commerce, prawo reklamy, nowe technologie, multimedia. W związku z powyższym Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów działających na, szeroko rozumianych, rynkach: internetu, telewizji, muzyki, prasy i filmu. W celu zagwarantowania naszym Klientom kompleksowych usług oraz uwzględniając szerokie spektrum skutków podejmowanych czynności, Kancelaria działa we współpracy z rzecznikami patentowymi i doradcami podatkowymi, jak również agencjami PR – oceniającymi dla naszych Klientów wpływ podejmowanych przez Klienta kroków prawnych na wizerunek przedsiębiorstwa. To, co nas wyróżnia to niespotykane na rynku usług prawniczych, innowacyjne podejście Kancelarii Marszałek & Partnerzy, które pozwala nam znajdować najbardziej optymalne rozwiązania prawne z uwzględnieniem wizerunkowych implikacji tych działań dla Klienta.

Zobacz powiązane artykuły