1. M&P
  2. /
  3. Obszary praktyki
  4. /
  5. Nieruchomości i proces inwestycyjny

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Deweloperzy

Kancelaria Marszałek & Partnerzy – Adwokaci świadczy obsługę prawną firm deweloperskich, stanowiąc wsparcie w każdym aspekcie prowadzonej działalności. Wykwalifikowany zespół prawników podejmuje czynności zarówno w procesie inwestycyjnym, między innymi sporządzając oraz negocjując umowy z kontrahentami, jak również doradzamy pod kątem prawnym w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw. Domeną Kancelarii jest również reprezentacja spółek deweloperskich w postępowaniach sądowych, w których to z uwagi na swą specyfikę szczególnie istotna jest znajomość aspektów technicznych prowadzonej działalności o charakterze budowlanym.

Proces inwestycyjny

Bazując na zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu, Kancelaria oferuje pomoc prawną w całym procesie inwestycyjnym. Inwestycje budowlane wiążą się z koniecznością podejmowania szeregu czynności, tak z zakresu prawa administracyjnego, jak i cywilnego, a jednocześnie obwarowane są ścisłymi terminami. Wypracowane przez lata mechanizmy umożliwiają Kancelarii oferować swoim Klientom, profesjonalne doradztwo na każdym etapie planowanej inwestycji.

Due diligence

Kancelaria Marszałek & Partnerzy – Adwokaci oferuje analizę prawną nieruchomości, przedsiębiorstwa, jak również składników majątkowych. Sporządzona opinia przygotowana przez jednego z naszym specjalistów opiera się na wnikliwej weryfikacji dokumentacji oraz pozyskanych materiałów. Badanie stanu prawnego jest wykonywane w oparciu o najlepszą wiedzę oraz ukierunkowane na wyeliminowanie w maksymalny sposób negatywnych skutków planowanej transakcji. Uprzednie zapoznanie się z przedmiotem planowanej inwestycji i potencjalnymi zagrożeniami ma istotne znaczenie także przy formułowaniu umowy oraz umożliwia należyte zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Reprywatyzacja

Kancelaria Marszałek & Partnerzy-Adwokaci zapewnia doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z reprywatyzacją, w tym w szczególności spowodowaną przejęciem gruntów warszawskich, na podstawie Dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Świadczona pomoc prawna dotyczy zarówno podmiotów, nabywających nieruchomości, które ustawodawca objął mocą obowiązującą tzw. „Dekretem Bieruta”, jak i osób fizycznych, które podejmują czynności w celu odzyskania nieruchomości bądź wyegzekwowania należnego odszkodowania.

 

Zobacz powiązane artykuły