1. M&P
  2. /
  3. Obszary praktyki
  4. /
  5. Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

Nierzadko złożoność i niejednoznaczność sytuacji, w których może znaleźć się przedsiębiorstwo oraz osoby powołane do jego kierownictwa w ramach prowadzonej przez siebie działalności biznesowej wymagają podjęcia stosownych działań prawnych o charakterze prewencyjnym, a w ostateczności niezbędnych czynności zaradczych. Kancelaria Marszałek & Partnerzy- Adwokaci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz stawiając sobie za priorytet przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym zaistnieć wobec Klientów Kancelarii, będących uczestnikami obrotu gospodarczego, oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa karnego gospodarczego – tzw. przestępstw „białych kołnierzyków“ (White collar crimes). Działalność prawników Kancelarii w obszarze prawa karnego gospodarczego koncentruje się przede wszystkim wokół świadczenia usług prawnych mających na celu zapobieganie wszelkim rodzajom nadużyć, identyfikacji i minimalizacji ryzyka wystąpienia postępowań karnych oraz odpierania ewentualnych zarzutów karnych wobec Klientów Kancelarii. Kancelaria oferuje reprezentację Klientów w charakterze pełnomocników/obrońców we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych. Ponadto zespół Kancelarii oferuje kompleksowe usługi pomocy prawnej polegające m.in. na: przeciwdziałaniu nadużyć gospodarczych oraz ochrony przed zagrożeniami wobec przedsiębiorców, mogących mieć swoje źródło zarówno na zewnątrz jak i wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa; prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń – śledztw gospodarczych (Fraud and forensic investigations); doradztwo prawne w zarządzaniu ryzykiem związanym z realnymi oraz potencjalnymi zagrożeniami na szkodę przedsiębiorstwa. W celu realizacji obsługi w pełnym jej zakresie oraz na najwyższym poziomie, w miarę potrzeb, Kancelaria współpracuje m.in. z biurami detektywistycznymi, rzeczoznawcami oraz biegłymi różnych specjalności.