1. M&P
  2. /
  3. Obszary praktyki
  4. /
  5. Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Kancelaria Marszałek & Partnerzy – Adwokaci specjalizuje się w zakresie spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych. Doświadczenie zdobyte w związku z wieloletnim świadczeniem usług prawnych pozwoliło naszym specjalistom poznać strukturę i specyfikę tej gałęzi prawa. Zapewniamy obsługę prawną w zakresie szkód majątkowych, w tym w szczególności mieszkaniowych, komunikacyjnych oraz osobowych. Domeną Kancelarii są zarówno sprawy dotyczące ubezpieczeń przedsiębiorców, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, jak również ubezpieczeń członków Zarządu oraz Kadry Menadżerskiej. Podejmujemy czynności na każdym etapie postępowania, zarówno sądowego jak i przedsądowego, poprzedzając swe działania wnikliwą analizą zasadności roszczenia.

Zobacz powiązane artykuły