VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot.

One of „Marszałek & Partners – Attorneys” lawyers – Iwona Dobkowska-Pulawska, will be speaking on the topic: „The patient and his rights in the context of liability for medical negligence” at the „VIIth International Scientific Conference, on the occasions of: 65th anniversary of signing of the European Convention on Human Rights, 40th anniversary of signing Final Act of the Helsinki Conference and 20th anniversary of the Community Commission’s Document”, which will be held on April 13-15th, 2015 in the Polish Parliament (Wiejska 4/6/8 Street in Warsaw).

Prawnik kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci – mec. Iwona Dobkowska-Puławska, jednym z prelegentów wystąpienia w przedmiocie zagadnienia „Pacjent i jego prawa w kontekście odpowiedzialności za błędy medyczne”, podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot, która odbędzie  się w dniach 13-15 kwietnia 2015 roku w Sejmie RP, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.