Prawo papierów wartościowych i rynki kapitałowe

Nasz zespół świadczy zaawansowane usługi prawne w obszarze transakcji na rynku kapitałowym. W ramach naszej praktyki Kancelaria wspiera Klientów m.in. przy:

– Debiucie (tzw. Initial Public Offer – IPO) – pierwszej ofercie publicznej i wejściu spółki na kapitałowy rynek regulowany (GPW), przygotowanie do notowań w systemie rynku NewConnect i Catalyst, przygotowanie dokumentacji korporacyjnej spółki do wymogów regulacyjnych rynku, przygotowanie dokumentów ofertowych, emisji obligacji oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje, itd.;

–  Przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek;

– Bieżącej obsłudze korporacyjnej, a w tym w zakresie spełniania wymogów związanych z obowiązkami informacyjnymi, kształtowania wewnętrznych procedur i zasad dla organów spółek, konstrukcji programów motywacyjnych dla kadry, itd.

– Doradztwo uczestnikom obrotu na rynku regulowanym, a w tym m.in. funduszom inwestycyjnym;

– Postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru – KNF;

– Sporach sądowych związanych z papierami wartościowymi (również w aspektach karnych, a w tym w ramach odpierania m.in. zarzutów związanych z „insider trading” wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych spółki).

Joanna Milaniuk

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę w Kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci rozpoczęła w marcu 2021 roku.

Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem handlowym oraz prawem medycznym.

Udzielała się w organizacjach studenckich takich jak KN Prawa Bankowego i KN Prawa Własności Intelektualnej.

Od 2019 roku jest wolontariuszem fundacji Court Watch Polska, w ramach której odbyła roczny program rozwoju kompetencji miękkich.

Paulina Małyszek

Paulina współpracuje z zespołem prawników, wspierając administracyjnie prowadzone przez nich sprawy.

Nadzoruje przepływ dokumentacji prowadzonych spraw w sekcji, oraz koordynuje proces ich zakończenia.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu administracją biurową, zdobyte dotychczas w kancelariach komorniczych.

W pracy najbardziej ceni staranność oraz terminowość wykonywanych zadań.

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcela Zagrobelny

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zagadnieniach z zakresu zobowiązań i nieruchomości oraz w tematyce ochrony danych osobowych, świadczy bieżące doradztwo w zakresie compliance.

Reprezentuje przedsiębiorców w sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi.

Aktualnie z ramienia Kancelarii wspiera dział prawny jednej z największych polskich spółek działających w branży deweloperskiej, notowanej na GPW.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jerzy Świrski

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Przez wiele lat reprezentował podmioty rynku finansowego w sporach gospodarczych. Obecnie reprezentuje Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Posiada wieloletnie doświadczenie na sali sądowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Justyna Przetacka-Antonowicz

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, cywilnym i karnym. Posiada szczególne doświadczenie w zakresie procedury cywilnej i strategii sądowej.

Z sukcesem reprezentowała klientów w licznych i skomplikowanych postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Praktykę zawodową rozpoczynała jeszcze w okresie studiów w ramach studenckiej poradni prawnej w sekcji prawa administracyjnego, a następnie prawa cywilnego.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w instytucjach finansowych, kancelariach prawniczych, jak również przy obsłudze prawnej jednego z samorządów zawodowych zaufania publicznego a także przy wewnętrznej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego.

W roku 2020 ukończyła kurs „Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności” organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wraz z Sekcją Praw Człowieka i Sekretariatem Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Magdalena Mydłowska

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa handlowego, gospodarczego oraz prawa nieruchomości.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych.

Klienci doceniają jej zaangażowanie w wykonywaną pracę i dokładność.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Katarzyna Libera – Ignasiak

Specjalizuje się prawie cywilnym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu nieruchomości.

Świadczy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną dla przedsiębiorców, w szczególności branży deweloperskiej, budowlanej i projektowej. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w skomplikowanych sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi. W swojej pracy stawia na zrozumienie perspektywy biznesowej i tworzenie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, w tym firmach doradczych należących do tzw. „Wielkiej czwórki”.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Francuskiego – „l’École de Droit Français”, organizowanej przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie, a także Studiów Podyplomowych na kierunku „Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne (Likwidacja Przedsiębiorstwa)” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Aktualnie z ramienia Kancelarii wspiera dział prawny jednej z największych polskich spółek działających w branży deweloperskiej, notowanej na GPW.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Andrzej Koryciński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2009 – 2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobywając jednocześnie doświadczenie zawodowe zajmując się szeroko pojętym prawem ubezpieczeniowym.

Już w trakcie aplikacji wyspecjalizował się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych, prowadząc sprawy największych towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Specjalizuje się głównie w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, komunikacyjnych, prawa przewozowego oraz w sprawach powstałych na gruncie przepisów Konwencji CMR.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Niebagatelne zawirowania na rynku wyrobów medycznych wywołało wejście w życie europejskiego rozporządzenia MDR

Pomimo, że MDR obowiązuje już od kilku miesięcy nie wszystkim podmiotom funkcjonującym w branży udało się dostosować swoją działalność do nierzadko skomplikowanych wymogów prawnych. W celu zapoznania się z najważniejszymi nowymi obowiązkami prawnymi w obrocie wyrobami medycznymi zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w serwisie rp.pl, znajdującego się pod linkiem:

🔹 Zmiany na europejskim rynku wyrobów medycznych – analiza najistotniejszych przepisów rozporządzenia MDR (2017/745) – rp.pl

Współautorami artykułu są prawnicy Kancelarii Marszałek i Partnerzy- Adwokaci – adwokat Paulina Młodawska oraz asystent adwokacki Dominik Pytlak.

Życzymy Państwu owocnej lektury! 📰