Piotr Marszałek

Współzałożyciel Kancelarii Marszałek & Partnerzy – Adwokaci.

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, przekształceniach własnościowych: transakcjach M&A, Private Equity, Venture Capital, prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych.

Rozpoczęcie kariery prawniczej na przełomie lat 90tych i wybór wówczas powszechnie nieznanej specjalizacji w zakresie prawa handlowego, przy jednoczesnych zmianach politycznych, gospodarczych, a przede wszystkim prawnych, spowodowały, iż jest jednym z pionierów stosowania prawa handlowego w praktyce.

Swoje ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobył świadcząc obsługę prawną na rzecz wielu spółek, zarówno Skarbu Państwa, jak i prywatnych przedsiębiorstw, doradzając przy strategicznych projektach, w tym uczestnicząc w restrukturyzacji kluczowych gałęzi polskiego przemysłu oraz w wielu procesach prywatyzacyjnych.

Przez ponad 25 lat był stałym doradcą prawnym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ramach Kancelarii kieruje obsługą prawną m.in. na rzecz spółki Dom Development S.A, największego dewelopera na polskim rynku – od chwili jej powstania do chwili obecnej.

W latach ubiegłych wieloletni doradca prawny również innych podmiotów gospodarczych, w tym m.in. Bumar spółka z o.o. (obecnie – Polski Holding Obronny sp. z o.o.) oraz Biura Przekształceń Własnościowych m.st. Warszawy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1991 roku odbył staż w firmie prawniczej „Thiffry et Associees” w Paryżu. Był wykładowcą w ramach prowadzonych szkoleń dla aplikantów adwokackich w Warszawie.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 1986 roku.

Doradztwo przy sprzedaży Sensilab Polska sp. z o.o. S.K. na rzecz Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Marszałek i Partnerzy – Adwokaci mieli przyjemność doradzać USP Group przy transakcji zbycia Sensilab Polska sp. z o.o. S.K. na rzecz Wörwag Pharma GmbH & Co. KG – niemieckiej firmy farmaceutycznej. Przedmiotem transakcji było przejęcie spółki Sensilab, jednego z wiodących producentów kontraktowych i dostawcy usług badawczo-rozwojowych w zakresie produktów leczniczych z siedzibą w Konstantynowie – Łódzkim. Za obsługę prawną transakcji odpowiedzialny był adw. Tomasz Dudziński.

Więcej o transakcji można przeczytać poniżej:

Wörwag Pharma przejęła zakład Sensilab. Nowy inwestor w Konstantynowie Łódzkim | Łódź Nasze Miasto

Wörwag Pharma kupuje firmę produkcyjną w Polsce – Wörwag Pharma Operations (sensilabgroup.com)