Paweł Potocki

Posiada doświadczenie w zakresie postępowań spornych, cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, w tym prowadzonych przed organami regulacyjnymi, ochrony dóbr osobistych, prawa mediów, prawa autorskiego, ubezpieczeń gospodarczych, obsługi korporacyjnej, transakcji, badań prawnych, prawa umów oraz negocjacji, które zdobywał w liczących się kancelariach prawnych.

Wspierał oraz reprezentował zarówno duże podmioty gospodarcze jak i klientów indywidualnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida – Levin College of Law.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wojciech Jaciubek

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa nieruchomości, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania cywilnego i administracyjnego. Świadczy usługi prawne w każdej sferze działalności podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.