Katarzyna Zakrzewska

Zajmuje się kompleksową obsługą biura oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wewnętrzne Kancelarii.

Prowadzi i koordynuje sprawy administracyjno-gospodarcze oraz kadrowe, współpracując w tym zakresie ze wszystkimi działami Kancelarii oraz przedsiębiorstwami zewnętrznymi.

Ceniona za zaangażowanie i indywidualne podejście do powierzanych zadań.

Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska oraz Architektury Krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Anna Wesołowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze administracji biurowej zarówno w administrowaniu kancelarią prawną jak i dużymi podmiotami gospodarczymi sektora prywatnego oraz publicznego.

W ramach M&P Anna wspiera administracyjnie prawników oraz nadzoruje i kieruje pracą pozostałych koordynatorów wspierających poszczególne zespoły prawników w zakresie zarządzania dokumentacją spraw prowadzonych w Kancelarii.

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej na kierunku Administracja.

Alicja Wierzbicka-Chmielewska

Aktualnie, z ramienia Kancelarii, wspiera dział prawny jednej z największych polskich spółek działających w branży deweloperskiej, notowanej na GPW.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, a w szczególności w zagadnieniach z zakresu zobowiązań i procesu budowlanego.

Reprezentuje przedsiębiorców w sporach cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi.

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Paulina Młodawska

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz postępowania sądowe i pozasądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych, prawa zobowiązań oraz compliance.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z rynkiem nieruchomości oraz ze sprzedażą przedsiębiorstw, a także w dziedzinie odszkodowań, w szczególności dotyczących błędów medycznych oraz zdarzeń komunikacyjnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie w toku studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Anna Osińska

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zagadnieniach z zakresu zobowiązań oraz nieruchomości.

Reprezentuje Klientów w negocjacjach, mediacjach, postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami oraz organami wszystkich szczebli.

Doradza w bieżącej działalności przedsiębiorców, sporządza dokumenty oraz współtworzy strategię biznesowo – prawną.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z branży deweloperskiej oraz budowalnej. Zajmuje się obsługą prawną jednego z największych deweloperów na polskim rynku.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Grzegorz Motyka

Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie cywilnym. Doradzał w szeregu transakcji M&A oraz procesach restrukturyzacyjnych. Jest zaangażowany zarówno w złożone projekty oraz transakcje jak i bieżące doradztwo prawne dla polskich i międzynarodowych Klientów.

Reprezentuje spółki w sporach gospodarczych oraz doradza w przypadku sporów korporacyjnych. W ramach swojej praktyki doradza również przy przygotowaniu i negocjacji szeregu zróżnicowanych oraz złożonych kontraktów.

W trakcie swojej kariery doradzał przy transakcjach dla Klientów z różnych sektorów. Stale obsługuje m.in. podmioty z rynku ubezpieczeń, rynku produkcyjnego i IT.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Joanna Lisicka

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, obsłudze korporacyjnej spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywania obowiązków informacyjnych.

Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych przed sądami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Michał Kurzela

Wspiera Kancelarię Marszałek i Partnerzy – Adwokaci w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także rodzinnego.

Specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego oraz ubezpieczeń gospodarczych.

Posiada doświadczenie w zakresie transakcji związanych z rynkiem nieruchomości oraz ze sprzedażą przedsiębiorstw.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wiktor Karst

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie oraz obsłudze prawnej podmiotów z branży deweloperskiej, architektonicznej i budowlanej.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze wiodącego na polskim rynku dewelopera, a także we współpracy prawnej z innymi podmiotami z szeroko rozumianej branży budowlanej oraz z projektantami.

Reprezentuje przedsiębiorców w sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, wykorzystując obszerną wiedzę praktyczną z zagadnień prawa cywilnego i prawa spółek handlowych.

Posiada ponadto doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Doceniany za wysoki profesjonalizm, dojrzałość biznesową, szeroką wiedzę i otwartość na rozwiązania prawne sprzyjające polubownym, acz korzystnym dla obu stron rozstrzygnięciom spraw.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Adam Jarzębowski

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi Klientów korporacyjnych, w tym spółek notowanych na GPW, negocjacji i przygotowania warunków kontraktów handlowych, prowadzenia relacji inwestorskich oraz realizacji obowiązków informacyjnych, interpretacji przepisów krajowych oraz wspólnotowych przy tworzeniu polityk i procedur dla przedsiębiorstw.

Jest Compliance Managerem i Inspektorem Ochrony Danych w kilku spółkach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w administracji samorządowej, dyplomacji oraz w sektorze motoryzacyjnymi oraz w branży deweloperskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego compliance, w szczególności w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, korporacyjnego i prawa bankowego.

Przez klientów doceniany jest za zdolności w obszarze komunikacji na rynku kapitałowym, projektowania struktur przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami i inwestorami.

Wyróżnia go interdyscyplinarność i umiejętność łączenia wiedzy z wielu dziedzin, w oparciu o zdobyte wykształcenie i szerokie doświadczenie zawodowe.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii Uczelni Łazarskiego w Warszawie, który ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe z Psychologii Zarządzania.