Katarzyna Zakrzewska

Zajmuje się kompleksową obsługą biura oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wewnętrzne Kancelarii.

Prowadzi i koordynuje sprawy administracyjno-gospodarcze oraz kadrowe, współpracując w tym zakresie ze wszystkimi działami Kancelarii oraz przedsiębiorstwami zewnętrznymi.

Ceniona za zaangażowanie i indywidualne podejście do powierzanych zadań.

Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska oraz Architektury Krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Anna Wesołowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze administracji biurowej zarówno w administrowaniu kancelarią prawną jak i dużymi podmiotami gospodarczymi sektora prywatnego oraz publicznego.

Koordynuje pracę kilkuosobowego zespołu prawników w zakresie zarządzania dokumentacją spraw prowadzonych w Sekcji.

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej na kierunku Administracja.

Alicja Wierzbicka-Chmielewska

Aktualnie, z ramienia Kancelarii, wspiera dział prawny jednej z największych polskich spółek działających w branży deweloperskiej, notowanej na GPW.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, a w szczególności w zagadnieniach z zakresu zobowiązań i procesu budowlanego.

Reprezentuje przedsiębiorców w sporach cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi.

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Paweł Stępniewski

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem ,,spraw frankowych”, prawie karnym gospodarczym oraz prawie spółek handlowych.

Z ramienia Kancelarii przewodzi zespołowi sporów sądowych dedykowanemu do obsługi kluczowych klientów. Zajmuje się bieżącym doradztwem i stałą obsługą spółek działających na rynku ubezpieczeń, rynku farmaceutycznym oraz deweloperskim. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie związane z doradzaniem podmiotom gospodarczym w licznych sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi, włączając w to reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Jego praktyka zawodowa obejmuje również pełnienie funkcji obrońcy w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zarzutami popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji oraz oszustw, w tym uczestniczenia podmiotów gospodarczych w karuzelach podatkowych.

Klienci doceniają u niego skuteczność, responsywność, indywidualne – często nieszablonowe podejście do każdej sprawy, wysokie zaangażowanie oraz zorientowanie na znalezienie rozwiązania, które pozwoli na maksymalne uwzględnienie interesu Klienta.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University Florida Levin College of Law.

Autor publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Jest adwokatem – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Paulina Młodawska

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz postępowania sądowe i pozasądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych, prawa zobowiązań oraz compliance.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z rynkiem nieruchomości oraz ze sprzedażą przedsiębiorstw, a także w dziedzinie odszkodowań, w szczególności dotyczących błędów medycznych oraz zdarzeń komunikacyjnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie w toku studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Anna Osińska

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zagadnieniach z zakresu zobowiązań oraz nieruchomości.

Reprezentuje Klientów w negocjacjach, mediacjach, postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami oraz organami wszystkich szczebli.

Doradza w bieżącej działalności przedsiębiorców, sporządza dokumenty oraz współtworzy strategię biznesowo – prawną.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z branży deweloperskiej oraz budowalnej. Zajmuje się obsługą prawną jednego z największych deweloperów na polskim rynku.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Grzegorz Motyka

Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie cywilnym. Doradzał w szeregu transakcji M&A oraz procesach restrukturyzacyjnych. Jest zaangażowany zarówno w złożone projekty oraz transakcje jak i bieżące doradztwo prawne dla polskich i międzynarodowych Klientów.

Reprezentuje spółki w sporach gospodarczych oraz doradza w przypadku sporów korporacyjnych. W ramach swojej praktyki doradza również przy przygotowaniu i negocjacji szeregu zróżnicowanych oraz złożonych kontraktów.

W trakcie swojej kariery doradzał przy transakcjach dla Klientów z różnych sektorów. Stale obsługuje m.in. podmioty z rynku ubezpieczeń, rynku produkcyjnego i IT.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Małgorzata Misztela LL.M.

Mecenas Małgorzata Misztela LL.M. zajmuje się przede wszystkim sprawami z szeroko pojętego prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, działając zarówno w procesie, jak i poza nim.

Jej specjalizacja obejmuje także sprawy związane z ochroną praw własności intelektualnej Klientów, w tym prawo ochrony znaków towarowych, prawo autorskie oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów LL.M (na profilu ogólnym) na University of South Wales w Wielkiej Brytanii.

Oprócz zdobywania doświadczenia w polskich kancelariach, w ramach stypendium ERASMUS+ praktykowała również w kancelarii adwokackiej w Wiedniu, współpracując w ramach międzynarodowych projektów.

Celem dalszego kształcenia, ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz – w celu rozwoju specjalizacji – studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie, uzyskując podczas programu miejsce na podium w Złotej Lidze (tj. konkursie wiedzy dla studentów, polegającym na rozwiązywaniu praktycznych zadań z zakresu prawa IP).

Klienci cenią ją za otwarte podejście do ich spraw oraz sprawne poszukiwanie rozwiązań ich problemów.

Prywatnie, interesuje się literaturą, w szczególności literaturą fantastyczną i reportażową, a także podróżami – zwłaszcza w góry bądź w rejony Bałkanów. Fanka dokumentów kulinarnych oraz gier komputerowych.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Joanna Lisicka

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, obsłudze korporacyjnej spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywania obowiązków informacyjnych.

Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych przed sądami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Michał Kurzela

Wspiera Kancelarię Marszałek i Partnerzy – Adwokaci w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także rodzinnego.

Specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego oraz ubezpieczeń gospodarczych.

Posiada doświadczenie w zakresie transakcji związanych z rynkiem nieruchomości oraz ze sprzedażą przedsiębiorstw.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.