Kancelaria Marszałek & Partnerzy członkiem korporacyjnym Polsko – Litewskiej Izby Handlowej.

plcc logo

Marszalek & Partners Law Firm proudly announces to be invited as a corporate member of the Polish – Lithuanian Chamber of Commerce.

Polish-Lithuanian Chamber of Commerce is an exclusive group of companies and private individuals who are exploring the area of Polish-Lithuanian economic cooperation. The Chamber collects information about business and investment opportunities in both countries, builds relationships with people who are creating economic life, it is a platform for the exchange of knowledge and experience. The organization is committed to creating a positive climate for the Polish-Lithuanian business ventures, dynamic trade and to remove cooperation barriers between Polish and Lithuanian companies.
We perceive our membership in the Chamber of Commerce as a distinction, the determinant of the credibility of our Law Firm as a partner and the unique opportunity to use our experience internationally.
plcc logo

Kancelaria Marszałek i Partnerzy z dumą zawiadamia o jej zaproszeniu w poczet członków korporacyjnych Polsko – Litewskiej Izby Handlowej.

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych, prowadzących działalność w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi informacje o możliwościach biznesowych i inwestycyjnych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi życie gospodarcze, jest platformą dla wymiany wiedzy i doświadczeń. Organizacja angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzięć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie.
Swoje członkostwo w Izbie Handlowej postrzegamy jako wyróżnienie, potwierdzenie wiarygodności Kancelarii jako partnera oraz niepowtarzalną okazję by wykorzystać nasze doświadczenie na arenie międzynarodowej.