Adrianna Dobrzeniecka

Absolwentka kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z Kancelarią Marszałek i Partnerzy – Adwokaci związana od września 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już od I roku studiów jako praktykantka i asystentka prawna.

Finalistka I Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Gospodarczego „Spotkanie z klientem”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Do zakresu jej zainteresowań należą w szczególności: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej oraz prawo handlowe.

Adam Grzegrzółka

Absolwent studiów na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2021 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Cywilnoprawny charakter stosunku opcji”.

Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym z naciskiem na prawo zobowiązań i cywilistyczne ujęcie instrumentów finansowych oraz prawem spółek handlowych.

W Kancelarii pracuje od listopada 2019 roku.