Paula Eiben-Działoszyńska

Absolwentka studiów na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendystka programu Erasmus+ na Northumbria University w Newcastle Upon Tyne w Wielkiej Brytanii.

W 2021 roku ukończyła kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Emory University School of Law oraz Georgia State University Law School.

Pracę w Kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci rozpoczęła w czerwcu 2018 roku.

Zakres jej zainteresowań prawnych obejmuje prawo cywilne, prawa człowieka oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Dominik Pytlak

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę w kancelariach prawnych rozpoczął po zakończeniu I roku studiów, zaś do zespołu Kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci dołączył w maju 2019 roku.

Zakres jego zainteresowań prawnych obejmuje prawo cywilne, handlowe oraz administracyjne – zajmuje go w szczególności prawo obrotu nieruchomościami.

Adrianna Dobrzeniecka

Absolwentka kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z Kancelarią Marszałek i Partnerzy – Adwokaci związana od września 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już od I roku studiów jako praktykantka i asystentka prawna.

Finalistka I Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Gospodarczego „Spotkanie z klientem”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Do zakresu jej zainteresowań należą w szczególności: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej oraz prawo handlowe.

Adam Grzegrzółka

Absolwent studiów na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2021 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Cywilnoprawny charakter stosunku opcji”.

Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym z naciskiem na prawo zobowiązań i cywilistyczne ujęcie instrumentów finansowych oraz prawem spółek handlowych.

W Kancelarii pracuje od listopada 2019 roku.