Andrzej Koryciński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2009 – 2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobywając jednocześnie doświadczenie zawodowe zajmując się szeroko pojętym prawem ubezpieczeniowym.

Już w trakcie aplikacji wyspecjalizował się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych, prowadząc sprawy największych towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Specjalizuje się głównie w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, komunikacyjnych, prawa przewozowego oraz w sprawach powstałych na gruncie przepisów Konwencji CMR.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doradztwo na rzecz jednej z największych firm deweloperskich w Polsce przy transakcji nabycia nieruchomości

Kolejny sukces! 👏
Kancelaria Marszałek i Partnerzy – Adwokaci miała przyjemność doradzać jednemu z największych deweloperów w Polsce przy nabyciu kolejnej nieruchomości.
Przedmiotem transakcji była działka budowlana o wartości 50 000 000 zł położna na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Za obsługę prawną niniejszego przedsięwzięcia odpowiedzialne były: adwokat Iwona Dobkowska-Puławska oraz adwokat Paulina Młodawska.
Kancelaria zapewniła Klientowi kompleksowe wsparcie prawne obejmujące doradztwo transakcyjne oraz badanie due diligence.